Kommunförbundet

INFORMATIONSMATERIAL

Vi fick i uppdrag av Kommunförbundet Kalmar län att kommunicera arbetsmarknadsprojektet

”Samverkan leder till arbete” vid sjösättningen av projektet. Resultatet blev ny slogan, copy och informationsmaterial som associerar till målgruppen och öppnar för nya vägar till arbete.