KALMAR LÄNS MUSEUM
Illustrerad besökskarta för Krusenstiernska gården i Kalmar.
Karta

Illustrerad besökskarta för Krusenstiernska gården, Kalmar

Vårt uppdrag var att skapa en illustrerad besökskarta från grunden  där Krusenstiernska gårdens byggnader och välbevarade stadsträdgård presenteras på ett visuellt tilltalande sätt.

För att kartan ska kunna editeras vid förändringar i trädgården har den illustrerats helt digitalt men i ett handritat manér som för tankarna till mer historiska kartor.