IUC Kalmar Län

GOOD NEWS! MAGASIN FÖR INDUSTRIELL UTVECKLING.
Vi fick uppdraget att hjälpa IUC att nå ut till sin målgrupp. Det blev ett magasin om framgångsrika exempel. Om företag som lyckats, mycket tack vare hjälp och stöttning från IUC. Magasinet heter Good News! Upplaga 4 000 ex. varav 1 000 ex skickades ut till industriföretag inom regionen.